Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze