Wybory w KS Milan

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Sportowego Milan Milanówek dokonało wyboru Prezesa i Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.
W dniu 31 stycznia 2020 roku na Prezesa KS Milan został wybrany Marek Dziewicki oraz Zarząd w składzie: Katarzyna Charzyńska, Michał Głowacki, Piotr Kaszowski, Adam Krzysiak, Mariusz Łapiński, Grzegorz Michalak i Michał Wawrzyniak.