Rozpiska i regulamin turnieju drużyn rocznika 2004 (04.01.2015 r.)

W trakcie trwania turnieju będzie można skorzystać z możliwości zakupu przekąsek, słodyczy, napoi, kawy, herbaty etc.

Kontakt w sprawie turnieju: Mariusz Pilis, 695-411-493

Poniżej rozpiska turniejowa i regulamin dla drużyn 2004 (04.01.2015 r.) – program OpenOfficeWriter

Regulamin_2004

Rozpiska 2004_04.01.2015

Drużyny rocznik 2004 – grupa „A” poranna od 9.00
KS Milan I Milanówek
GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
MKS Znicz Pruszków
LKS Chlebnia
UKS Nowa Wieś

Godzina
Drużyny
9.00 – 9.15
MKS Znicz Pruszków – GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
9.15 – 9.30
KS Milan I Milanówek – LKS Chlebnia
9.30 – 9.45
MKS Znicz Pruszków – UKS Nowa Wieś
9.45 – 10.00
GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki – LKS Chlebnia
10.00 – 10.15
KS Milan I Milanówek – UKS Nowa Wieś
10.15 – 10.30
MKS Znicz Pruszków – LKS Chlebnia
10.30 – 10.45
KS Milan I Milanówek – GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
10.45 – 11.00
UKS Nowa Wieś – LKS Chlebnia
11.00 – 11.15
MKS Znicz Pruszków – KS Milan I Milanówek
11.15 – 11.30
UKS Nowa Wieś – GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

Drużyny rocznik 2004 – grupa „B” popołudniowa od 11.30
KS Milan II Milanówek
GKS Pogoń I Grodzisk Mazowiecki
AP Żyrardowianka Żyrardów
Mokotów Lions
BKS Naprzód Brwinów

11.45 – 12.00
AP Żyrardowianka Żyrardów – GKS Pogoń I Grodzisk Mazowiecki
12.00 – 12.15
KS Milan II Milanówek – Mokotów Lions
12.15 – 12.30
AP Żyrardowianka Żyrardów – BKS Naprzód Brwinów
12.30 – 12.45
GKS Pogoń I Grodzisk Mazowiecki – Mokotów Lions
12.45 – 13.00
KS Milan II Milanówek – BKS Naprzód Brwinów
13.00 – 13.15
AP Żyrardowianka Żyrardów – Mokotów Lions
13.15 – 13.30
KS Milan II Milanówek – GKS Pogoń I Grodzisk Mazowiecki
13.30 – 13.45
BKS Naprzód Brwinów – Mokotów Lions
13.45 – 14.00
AP Żyrardowianka Żyrardów – KS Milan II Milanówek
14.00 – 14.15
BKS Naprzód Brwinów – GKS Pogoń I Grodzisk Mazowiecki

Mecze Finałowe:

14.30 – 14.45
IX miejsce
5A – 5B
14.45 – 15.00
VII miejsce
4A – 4B
15.00 – 15.15
I półfinał
2A – 1B
15.15 – 15.30
II półfinał
1A – 2 B
15.30 – 15.45
V miejsce
3A – 3B
15.45 – 16.00
III miejsce
Przegrani w meczu nr 24 – 25
16.00 – 16.15
I miejsce
Wygrani w meczu nr 24 – 25

Godzina: 16.15-16.30
Rozdanie nagród – zakończenie turnieju

 

R E G U L A M I N
TURNIEJ ROCZNIKA 2004
Milanówek 04.01.2015

1. Celem Turnieju Piłki Nożnej drużyn 2004 organizowanym przez Klub Sportowy Milan Milanówek jest podnoszenie poziomu wyszkolenia młodych piłkarzy biorących udział w zawodach poprzez współzawodnictwo. Szczególny nacisk kładziemy jednak na bezpieczeństwo zawodników, wspólną sportową zabawę i przestrzeganie zasad fair-play.
2. Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 14 zawodników. W turnieju bierze udział 10 drużyn.
3. W turnieju biorą udział zawodnicy urodzeni w 2004 roku lub młodsi
4. Na boisku w każdej drużynie może przebywać jednocześnie 5 zawodników, w tym bramkarz (1+4). Aby drużyna mogła przystąpić do gry lub ją kontynuować musi posiadać na boisku minimum 4 zawodników.
5. Mecze rozgrywane będą na sali sportowej, obowiązuje obuwie na taką nawierzchnie.
6. Zmiany zawodników są „lotne” i przeprowadzane mogą być jedynie w strefie środkowej boiska. Aby zmiana została uznana za prawidłową najpierw musi opuścić boisko gracz z pola, a dopiero po tym może wejść na nie rezerwowy.
7. W przypadku zmiany bramkarza musi zostać wyrażona zgoda sędziego i wstrzymany czas gry.
8. Drużyny powinny posiadać jednakowe stroje (z wyjątkiem bramkarza). W przypadku, gdy drużyny posiadają podobne stroje, jedna z nich (gospodarz wg rozpiski rozgrywek) musi użyć znaczników.
9. Czas gry wynosi 12 minut. Początek syreny kończy mecz, z wyjątkiem rzutów karnych i wolnych, które muszą być wykonane bezpośrednio.
10. Bramkarz wznawia grę ręką (nie wykopuje piłki nogą z powietrza). Zawodnik drużyny przeciwnej nie może atakować w polu karnym bramkarza w momencie wprowadzania piłki do gry.
11. W trakcie gry nie ma spalonych. Wprowadzenie piłki z autu odbywa się nogą, piłka musi być ustawiona na linii autowej boiska i nie może być wykopana wyżej, niż na wysokość kolan zawodników (max. do 50 cm). Wznowienie gry z autu odbywa się w ciągu 6 sek. od ustawienia piłki na linii pola gry.
12. Zabroniona jest gra wślizgiem. Po takim zagraniu sędzia odgwizduje rzut wolny. Nie dotyczy bramkarza w obrębie własnego pola karnego.
13. Zawodnicy po przekroczeniu przepisów karani są karami czasowymi (kartkami). O wymiarze kary decyduje sędzia, decyzja sędziego jest niepodważalna .Zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza pole gry na 2 min. lub do momentu utraty bramki w tym czasie /zespół gra w osłabieniu przez 2 minut lub do utraty bramki/. Zawodnik ukarany czerwoną kartką opuszcza pole gry na 3 min., dodatkowo zawodnik pauzuje w meczu w którym otrzymał karę i następnym. Za szczególnie niesportowe zachowanie sędzia może ukarać zawodnika wykluczeniem od dalszej gry w zawodach /decyzja sędziego jest niepodważalna/.
14. W przypadku ukarania bramkarza żółtą kartka, karę 2 min. może odbyć zawodnik z pola. Nie dotyczy to kary czerwonej kartki. W przypadku wykluczenia bramkarza z zawodów, miejsce w bramce musi zając wskazany przez trenera drużyny zawodnik (musi posiadać ubiór odróżniający od zawodników w polu).
15. Karę żółtej kartki kończy upłynięcie zadanego czasu lub stracona bramka. O wejściu zawodnika decyduje sędzia
16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów od bramki (bramka o rozmiarach 2x3m). Podczas wykonywania rzutów wolnych i rożnych wszyscy przeciwnicy powinni znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki.
17. Zespoły grają w dwóch grypach: „Grupa A” poranna i „Grupa B” popołudniowa według Rozpiski stanowiącej załącznik do Regulaminu. Poszczególne drużyny grają ze sobą w Grupach systemem „każdy z każdym”. Mecze finałowe rozgrywane są na podstawie zajętego miejsca w Grupie (w/wg Rozpiski).
18. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0 punktów.
19. O kolejności zajętych miejsc w końcowej tabeli decydują:
a/ liczba zdobytych punktów,
b/ przy równej ilości punktów wynik bezpośrednich spotkań,
c/ różnica bramek z całego turnieju,
d/ większa ilość zdobytych bramek,
e/ tzw. „mała tabela” w przypadku, gdy trzy lub więcej drużyn zdobędzie jednakową ilość punktów.
20. Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator zabezpiecza podczas rozgrywania turnieju opiekę pielęgniarską, natomiast nie ubezpiecza uczestników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
21. We wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decydujący głos należy do sędziego zawodów i organizatora turnieju. Sędzia może przerwać grę wyłącznie na prośbę trenera (opiekuna) drużyny biorącej udział w meczu. Wyłącznie trenerzy (opiekunowie) drużyn biorących mogą zgłaszać do sędziego uwagi w trakcie trwania meczu.
22. Wpisowe na turniej wynosi 250 zł i jest płatne w dniu zawodów.
23. Nagrody: Drużyna: Miejsca 1-4 puchary, medale i dyplomy, Miejsca 5-10 dyplomy. Zawodnicy: najlepszy bramkarz: dyplom i statuetka, najlepszy zawodnik: dyplom i statuetka, król strzelców: dyplom i statuetka.
24. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z przyjęciem przez trenerów (opiekunów) drużyn zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
25. Osoby przebywające terenie hali sportowej ZSG nr w Milanówku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu korzystania z hali, określonego przez administratora obiektu. Za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu odpowiadają opiekunowie drużyn.