Panie Prezesie – Dziękujemy!

W dniu 13 stycznia 2016 roku z przyczyn osobistych Prezes Zarządu Klubu Sportowego Milan Milanówek Roman Straszyński, zrezygnował z pełnienia dotychczasowej funkcji. Decyzją Zarządu KS Milan, obowiązki prezesa przejmie wiceprezes ds. organizacyjnych Marek Dziewicki.

Społeczność KS Milan serdecznie dziękuje Prezesowi Romanowi Straszyńskiemu za dotychczasowe zaangażowanie, poświęcenie i wkład w rozwój Naszego Klubu.

Dziękujemy!