Nowy Zarząd Klubu Sportowego MILAN MILANÓWEK

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego MILAN w dniu 16 października wybrało nowe władze naszego klubu. Na pierwszym zebraniu w dniu 21 października został ukonstytuowany zarząd w następującym składzie:

Prezydium Zarządu:

prezes – Roman Straszyński,

wiceprezes ds organizacyjnych – Marek Dziewicki,

wiceprezes ds. sportowych – Michał Wawrzyniak,

sekretarz – Grzegorz Michalak,

skarbnik – Krzysztof Pyrc.

Członkowie Zarządu:

Mariusz Łapiński,

Edward Baranowski,

Adam Krzysiak,

Tomasz Szymański.