Nasi trenerzy poszerzają swoją wiedzę

Z inicjatywy Michała Wawrzyniaka (wiceprezesa ds. sportowych), w niedzielę 24 stycznia odbyło się dla naszych trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych całodniowe szkolenie. Program szkolenia obejmował omówienie nowoczesnego podejścia do treningu motorycznego, fizjoterapii, dietetyki, masażu i optymalnego podniesienia zdolności motorycznych przy maksymalnym obniżeniu ryzyka odniesienia urazu.

Prelegenci omawiali teorię oraz przedstawili zajęcia praktyczne.

Zagadnienia teoretyczne obejmowały:
1. Wiek chronologiczny vs wiek biologiczny
2. Podział grup wiekowych jako długofalowy plan rozwoju młodego sportowca U6-U18
3. Rozwój umiejętności motorycznych w poszczególnych etapach dorastania U6-U18
4. Programowanie jednostek treningowych
5. Monitoring rozwoju młodego piłkarza
6. Prewencja urazów
7. Niebezpieczeństwa aktualnego systemu

Zagadnienia praktyczne obejmowały:
1. Rozgrzewka funkcjonalna
-animal moves
-sensomotoryka i praca nad stopą
-dynamiczny stretching
2. Cześć dynamiczna
-szybkość
-plyometryka
-koordynacja
3. Część siłowa
-wspieranie wzorców ruchowych pchania i ciągnięcia
-wspieranie wzorców ruchowych rotacyjnych
-wspieranie stabilności tułowia
-„siła piłkarska”

IMGP9672 (2)

IMGP9673 (2)

IMGP9676 (2)

IMGP9677 (2)

IMGP9678 (2)

IMGP9679 (2)

IMGP9680 (2)

IMGP9681 (2)

IMGP9683 (2)