Oficjalna strona internetowa Milanu Milanówek jest własnością Klubu i stanowi jego dobro, które podlega stosownej ochronie.

Członkowie Klubu Sportowego Milan Milanówek szczególnie ważne znaczenie przykładają dla poszanowania praw i wartości drugiego człowieka, a w swojej działalności statutowej dąży do przestrzegania zasad fair-play i uczciwego sportowego współzawodnictwa.

Wszelkie teksty publikowane na oficjalnej stronie internetowej Klubu nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Nie uznajemy wulgaryzmów, słownej agresji, szowinizmu i wszelkiego rodzaju antyludzkich uprzedzeń. Dlatego też treści lub komentarze mogą być publikowane po uzyskaniu akceptacji władz klubu lub osób upoważnionych do ich oceny.

Rozpowszechniamy wyłącznie informacje związane ze statutową działalnością. Klub przed publikacją otrzymanych materiałów wymaga stosownych oświadczeń potwierdzających prawa autorskie i własności (treść, grafika, zdjęcia, filmy). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści materiałów otrzymanych do publikacji. Nie zwracamy autorom – poza uzasadnionymi przypadkami (korzystanie z oryginałów dokumentów, zdjęć, etc.) – otrzymanych materiałów.

Wyrażamy zgodę na przedruki tekstów z oficjalnej strony internetowej Klubu, pod warunkiem informowania o źródle pochodzenia treści.

Przynależność do Klubu wiąże się ze zgodą na publiczne udostępnianie wizerunku (sportowcy, trenerzy), chyba, że Zarząd otrzyma stosowne zastrzeżenie na brak takiej zgody.

 

Zarząd

Klubu Sportowego Milan Milanówek