Skład Zarządu Klubu Sportowego MILAN Milanówek.milan

Prezydium Zarządu:

p.o. prezesa, wiceprezes ds. organizacyjnych – Marek Dziewicki tel. 606 772 307,

wiceprezes ds. sportowych – Michał Wawrzyniak tel. 601 286 909,

sekretarz – Grzegorz Michalak tel. 600 836 385,

skarbnik – Krzysztof Pyrc.

Członkowie Zarządu:

Mariusz Łapiński,

Adam Krzysiak,

Tomasz Szymański.